بلاگ | موسسه فنی مهندسی فنی آسیا

کانال سازی و دریچه کولر

کانال سازی و دریچه کولر

دریچه سازی کولر دریچه سازی کولر در بین کارهای مهمی قرار دارد که در هنگام نصب کولر به آن توجه زیادی باید داشت. در این کار باید تمام اصول‌ رعایت شوند تا در کارایی و عملکرد کولر مشکلی ایجاد ...

سانتریفیوژ چیست؟ | قیمت سانتریفیوژ |  سانتریفیوژ صنعتی

سانتریفیوژ چیست؟ | قیمت سانتریفیوژ | سانتریفیوژ صنعتی

فن سانتریفیوژ چیست ؟! فن سانتریفیوژ از جمله کارآمدترین و کاراترین قطعات تجهیزات جابجایی هوا و یا هواکش ها هستند. محفظه پیمایش در پنکه سانتریفیوژ هوا را تسریع می کند و قبل از ترک محفظه ، دو بار جریان هوا ...