خرید کانال کولر

کانال سازی و دریچه کولر

کانال سازی و دریچه کولر

دریچه سازی کولر دریچه سازی کولر در بین کارهای مهمی قرار دارد که در هنگام نصب کولر به آن توجه زیادی باید داشت. در این کار باید تمام اصول‌ رعایت شوند تا در کارایی و عملکرد کولر مشکلی ایجاد نشود. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که بر روی کارایی یک ...

کولر آبی | سرویس کولر آبی | قیمت کولر آبی

کولر آبی | سرویس کولر آبی | قیمت کولر آبی

کولر آبی چگونه کار می کند؟ کولر آبی درواقع نوعی کولر است که با تبخیر آب، هوا را خنک و سرد می کند. کولر های ابی درواقع یک نوع فرایند سرمایش تبخیری کار خواهند کرد. کولر ابی  با سیستم های تهویه مطبوع معمولی ، که از چرخه های سرمایش ...

کانال سازی کولر| قیمت مناسب کیفیت بالا

کانال سازی کولر| قیمت مناسب کیفیت بالا

کانال سازی کولر آبی چیست؟ کانال سازی کولر و دریچه سازی کولر برای انتقال و هدایت مناسب باد خنک کولر ها نیاز به یک کانال کشی درست و بی نقص است. این کانال ها اغلب از جنس ورق های آلومینیوم و گالوانیزه هستند که سبب انتقال هوا در یک ...