سقف شیروانی ویلا

سقف شیروانی | قیمت سقف شیروانی + نمونه

سقف شیروانی | قیمت سقف شیروانی + نمونه

سقف شیروانی چه ساختاری دارد ؟ سقف شیروانی از دو بخش سقف شیب دار در جهت های مخالف تشکیل شده است. به گونه ای قرار می گیرد که بالاترین لبه های افقی برای تشکیل خط الراس سقف جمع می شوند. این سقف آن نقاط جهان با آب و هوای سرد ...