فنی آسیا

سانتریفیوژ چیست؟ | قیمت سانتریفیوژ |  سانتریفیوژ صنعتی

سانتریفیوژ چیست؟ | قیمت سانتریفیوژ | سانتریفیوژ صنعتی

فن سانتریفیوژ چیست ؟! فن سانتریفیوژ از جمله کارآمدترین و کاراترین قطعات تجهیزات جابجایی هوا و یا هواکش ها هستند. محفظه پیمایش در پنکه سانتریفیوژ هوا را تسریع می کند و قبل از ترک محفظه ، دو بار جریان هوا را تا 90 درجه کامل تغییر می دهد. درواقع فن ...